Akademik Yayınlar

A. SCI-SSCI, SCI-E GİREN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A1. Türkçapar H, Örsel S, İşcan EN, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Moclobemide and sertraline in the treatment of melancholic and nonmelancholic major depression: a comparative study. Human Psychopharmacology Clinical and Experimental 1998,13: 21-27. SCI, 1. isim

A2. Türkçapar H, Akdemir A, Örsel S, Demirergi N, Şirin A, Kılıç E, Özbay H. The validity of diagnosis of melancholic depression according to different diagnostic systems. Journal of Affective Disorders 1999;54(1-2):101-107. SCI, 1. isim

A3. Akdemir A, Türkçapar H. Örsel S. Dağ İ. Demirergi N, Özbay H Reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton Depression Rating Scale. Comprehensive Psychiatry 2001, 42 (2) 161-165 SCI, 2.isim

A4. Soygüt G, Türkçapar MH Antisosyal kişilik bozukluğunda kişilerarası şema örüntüleri: bilişsel kişilerarası bir bakış. Türk Psikoloji Dergisi 2001, 16(47), 55-66 SSCI, 2.isim

A5. Akdemir A. Türkçapar H Mania and hypomania with olanzapine use. European Psychiatry. 2004; 19:175-6. 2.isim SCI- E, 2.isim

A6. Türkçapar H, Güriz O, Özel A, Işık B, Örsel S Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Hastalarda Öfke ve Depresyonun İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2004;15(2):119-24. Index Medicus, 1. isim

A7. Türkçapar MH, Özyurt MF, Örsel S, Türkçapar FA, Psychiatric Morbidity In Patients With Pain And Medically Unexplained Symptoms The Pain Clinic 2005; 17:145-151, SCI- E, 1. isim

A8. Turkcapar, H., Kose, S., Ince, A. and Myrick, H. Beliefs as a Predictor of Relapse in Alcohol-Dependent Turkish Men J Studies on Alcohol 2005; 66(6):848-852, SCI, 1. isim

A9. Beck Depression Inventory II: evaluation of the psychometric properties and cut-off points in a Turkish adult population. Kapci EG, Uslu R, Turkcapar H, Karaoglan A. Depression Anxiety. 2008;25(10):104-10. SCI 3. isim

A10. Psychometric properties and cut-off scores of the Beck Depression Inventory-II in Turkish adolescents. Uslu RI, Kapci EG, Oncu B, Ugurlu M, Turkcapar H. J Clin Psychol Med Settings. 2008 Sep;15(3):225-33. SSCI 5. Isim

A11. Diagnosis and classification subtyping of depressive disorders: comparison of three methods S Örsel, H Karadağ, H Türkçapar, AK Kahiloğulları. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2010; 20(1):57-65 SCI Expanded 3. Isim

A12. İlişki İnançları Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi Z Hamamcı,EG Kapçı, H Türkçapar Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11(2):127-132 SCI Expanded 3. İsim

A13. Karadag H, Orsel S, Akkoyunlu S, Kahilogulları A K, Guriz O, Turkcapar H, Hatiloglu U. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda çoklu antipsikotik ilaç kullanımının yatış ve ayaktan izlem dönemlerinde karşılaştırılması: Bir yıllık doğal izlem çalışması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22(2):130-138 (SCI-E) 7. Isim

A14. Ak, M., Lapsekili, N., Haciomeroglu, B., Sutcigil, L. Turkcapar, H. Early maladaptive schemas in bipolar disorder. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 2012 85: (3): 260–267 (SSCI 5. isim)

A15. Taymur İ, Türkçapar MH, Özdel K, Sargın AE, Çalışgan L, Zamkı E, Demirel B. Sociodemograhic and cognitive risk factors for acute stress disorder and PTSD after an industrial explosion. Anatolian Journal of Psychiatry, 2012; 13(4):270-276.

A16. Ekinci A, Ekinci O, Türkçapar H, Özbay H. Alkol Bağımlısı Olguların Sağlıklı Kontrollerle Emosyonel Şemalar Yönünden Karşılaştırılması ve Klinik Özelliklerle İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2012; 49: 286-293.

A17. Karadag H, Orsel S, Akkoyunlu S, Kahilogulları A K, Guriz O, Turkcapar H, Hatiloglu U. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda çoklu antipsikotik ilaç kullanımının yatış ve ayaktan izlem dönemlerinde karşılaştırılması: Bir yıllık doğal izlem çalışması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: 130-138

A18. Batmaz Sedat, Kaymak Semra Ulusoy, Soygur Arif Haldun, Ozalp Elvan, Turkcapar Mehmet Hakan (2013). The distinction between unipolar and bipolar depression: A cognitive theory perspective. Comprehensive Psychiatry, 54(7), 740-749 SCI-E

A19. Aydin Nazan, Cetin Mesut, Kurt Erhan, Savas Haluk, Acikel Cengizhan, Kilic Selim, Basoglu Cengiz, Turkcapar Hakan (2013). A Report on the Psychotropic Drug Usage in Turkey and Its Medical, Ethical and Economical Consequences of Current Applications. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 23(4), 1 SCI-E

A20. Yucens Bengu, Kuru Erkan, Safak Yasir, Karadere Mehmet Emrah, Turkcapar Mehmet Hakan (2014). Comparison of personality beliefs between depressed patients and healthy controls. Comprehensive Psychiatry, 55(8), 1900-1905 SCI-E

A21. Batmaz Sedat, Ulusoy Kaymak Semra, Kocbiyik Sibel, Turkcapar Mehmet Hakan (2014). Metacognitions and emotional schemas: a new cognitive perspective for the distinction between unipolar and bipolar depression. Comprehensive Psychiatry, 55(7), 1546-1555 SCI-E

A22. I Taymur, AE Sargin, K Özdel, HM Türkçapar, L Çalişgan, E Zamki (2014) Possible risk factors for acute stress disorder and post-traumatic stress disorder after an industrial explosion Nöro Psikiyatri Arşivi 51 (1), 23 SCI-E

A23. Özdel Kadir, Taymur Ibrahim, Guriz Seher Olga, Tulaci Riza Gökcer, Kuru Erkan, Turkcapar Mehmet Hakan, Seedat Soraya (2014). Measuring Cognitive Errors Using the Cognitive Distortions Scale (CDS): Psychometric Properties in Clinical and Non-Clinical Samples. PLoS ONE, 9(8), 105956 SCI-E

A24. Taymur I, Özdel K, Duyan V, Sargin AE, Demiran G, Türkçapar MH (2014) The relationship between temperament and character features and social problem solving in psychiatric patients who attempted suicide with drugs: preliminary results. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 15 (1) 31-38 SCI-E

A25. Batmaz Sedat, Kaymak Semra Ulusoy, Kocbiyik Sibel, Turkcapar Mehmet Hakan (2015). From the First Episode to Recurrences: The Role of Automatic Thoughts and Dysfunctional Attitudes in Major Depressive Disorder. International Journal of Cognitive Therapy, 8(1), 61-77 SCI-E

A26. Cagatay Kaya, B., Karadag, H., Oner, O., Kart, A., Turkcapar, M. H. (2015). Serum S100B Protein Levels in Patients with Panic Disorder: Effect of Treatment with Selective Serotonine Reuptake Inhibitors. Psychiatry Investigation, 12 (2), 260–262. (doi: 10.4306/pi.2015.12.2.260) SCI-E

A27. Murad Atmaca, Hanefi Yildirim, Seda Yilmaz, Neslihan Caglar, Osman Mermi, M. Gurkan Gurok, Yasemin Kekilli, Hakan Turkcapar. HMRS results of hippocampus in the patients with obsessive–compulsive disorder before and after cognitive behavioral therapy. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. Volume 19, Issue 4, (2015): 285-289 (doi:10.3109/13651501.2015.1072220) SCI-E

A28. Kadir Ozdel, M. Hakan Türkçapar, S. Olga Guriz, Zeynep Hamamci, Baki Duy, Ibrahim Taymur, John H. Riskind. (2015) Early Maladaptive Schemas and Core Beliefs in Antisocial Personality Disorder International Journal of Cognitive Therapy: 8(4): 306–317 (doi: 10.1521/ijct.2015.8.4.306)

A29. S Batmaz, S Kocbiyik, Ö Yalçınkaya-Alkar, M Hakan Turkcapar Cognitive distortions mediate the relationship between defense styles and depression in female outpatients. The European Journal of Psychiatry 30 (4), 237-247

A30. Altınöz, Ali Ercan; Aslan, Selçuk; Uğurlu, Mustafa; Özdel, Kadir; Sargın, Ahmet Emre; Türkçapar, Mehmet Hakan;(2016) ,Measuring the beliefs on alcohol craving by using craving beliefs questionnaire: preliminary results of its psychometric properties in a Turkish sample, Journal of Substance Use: 1-5 (DOI:10.3109/14659891.2015.1056852)

A31. Özgür Öner, Esra Şafak Yilmaz, Hasan Karadağ, Mert Vural, Elif Hilal Vural, Akif Akbulat, Hakkı Gürsöz, Hakan Türkçapar, Saim Kerman (2017) ADHD medication trends in Turkey: 2009-2013 Journal of attention disorders 21:14:1192-1197

A32. E Kuru, İ Özdemir, Y Şafak, RG Tulacı, MH Türkçapar (2017) Cognitive behavioural therapy with pharmacotherapy for pathological gambling patient: case report Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-3

A33. E Akin, S Kose, V Ceylan, G Temel, MH Turkcapar (2017) Normative data and factorial structure of the Turkish version of the Borderline Evaluation of Severity over Time (BEST) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-7

A34. V Ceylan, S Kose, E Akin, MH Turkcapar. (2017) Normative data and factorial structure of the Turkish version of the Borderline Personality Questionnaire (Turkish BPQ) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-9

A35. AE Sargin, O Uca, S Kose, H Türkçapar Reliability, validity, and factorial structure of the Turkish version of the Luebeck questionnaire for recording preoperational thinking (Turkish LQPT) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (2018) 28 (2), 191-198

A36. Atmaca M,Yildirim H,Yilmaz S,Caglar N,Mermi O, Korkmaz S, Akaslan U, Gurok MG, Kekilli Y, Turkcapar H. Orbito-frontal cortex and thalamus volumes in the patients with obsessive-compulsive disorder before and after cognitive behavioral therapy. Int J Psychiatry Med.(2018) 53 (4), 243-255

A37. M Atmaca, H Yildirim, S Yilmaz, N Caglar, S Baykara, Y Kekilli, H Türkçapar. Pituitary gland volumes in patients with obsessive-compulsive disorder before and after cognitive-behavioral therapy. Revista Brasileira de Psiquiatria (2018) 40 (4), 420-423

A38. E Kuru, I Özdemir, MH Türkçapar Bicytopenia associated with paroxetine: A case report. Psychiatria Danubina (2018) 30 (2), 227-229

A39. S Kose, M Yalcin, E Akin, H Turkcapar. Normative data and factorial structure of the Turkish version of the temperament and character inventory-revised (Turkish TCI-R) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (2019), 1-8


B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE DERGİLERDE VEYA BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN MAKALELER:

B1. Öztürk E, Türkçapar H, Şirin A, Göka E,Özbay H.6th European Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. 1993 Macaristan. Bildiri: Efficacy of moclobemide on mild and moderate depression. European Neuropsychopharmacology 1993; vol.3,No.3(Abstract): 355-356

B2. Örsel Dönbak S, Türkçapar H, Öztürk E, Şirin A, Akdemir A, Demirergi N, Özbay H. 7th European Congress Association of European Psychiatrists, 1994 Danimarka. A Comparison of Moclobemid and Sertraline in the treatment of depressive disorder. European Psychiatry 1994;9 (Suppl. 1)

B3. Örsel SD, Türkçapar H, İşcan E, Akdemir A, Şirin A, Göka E, Özbay H. Current aspects in the psychopharmacology of mood disorders ECNP Regional Meeting İstanbul 8-11 Mayıs 1996. Comparison of moclobemide and sertraline in the treatment of atypical depression: a preliminary study. European Neuropsychopharmacology 1996; vol.6, Suppl 1(Abstract):19-20.

B4. Türkçapar H, Örsel SD, İşcan E, Akdemir A, Şirin A, Göka E, Özbay H.Current aspects in the psychopharmacology of mood disorders ECNP Regional Meeting İstanbul 8-11 Mayıs 1996. 1. Moclobemide and sertraline in the treatment of melancholic depression: a comparative study European Neuropsychopharmacology 1996; vol.6, Suppl 1(Abstract):19.

B5. Türkçapar H, Kılıç E, Demirergi N, Örsel Dönbak S, Akdemir A, Şirin A.X. World Psychiatry Congress of Psychiatry Madrid, August 23-28, 1996. The validity of diagnosis of melancholic depression according to the different diagnostic systems.

B6. Göka E, Türkçapar H, Özbay H XXII. International Congress of Group Psychotherapies Mayıs 1997 Bergama: Sunulan Bildiri: Özel uygulamada bir hasta etkileşim grubundan elde edilen deneyimler.

B7. Türkçapar H, Şirin A, Örsel S, İşcan N, Akdemir A, Göka E, Özbay H. 6th World Congress of Biological Psychiatry June 22-27 1997 Nice, France. Thyroid hormone levels in melancholic and non-melancholic depressive petients. Biological Psychiatry Vol 42, Number 1S,1997 Abstracts of the 6th World Congress of Biological Psychiatry.

B8. İşcan N, Örsel S, Akdemir A, Türkçapar H, Şirin A, Kılıç E, Özbay H.APA Annual Meeting Washington 1999. Comorbidity and effects of personality disorders on depressive mood disorders in a Turkish population.

B9. Türkçapar, M. H., Bahçekapılı, H., Akdemir, A., & Sayar, K. (1999). Sociodemographic Features of Antisocial Personality Disorder. (XI. World Congress of Psychiatry, Hamburg, August 6-11, 1999 and abstracted in Abstracts, vol. II, p.22)

B10. Türkçapar H, Boyacıoğlu G Cognitive Features of Antisocial Personality Disorder. Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting), 1999, Dresden. Poster Bildiri

B11. Boyacıoğlu G, Türkçapar MH Kongresi (EABCT Annual Meeting), 1999,Assessment of Interpersonal Schemas in Antisocial Personality Disorder: A Cognitive Interpersonal Perspective.

B12. Türkçapar MH Locus of controls in Antisocial Personality Disorders IACP World Congress of Cognitive Therapy, 2000, Catania, Italya: Poster Bildiri

B13. Türkçapar MH Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting), 2000, İspanya. Sunulan Bildiriler: Early maladaptive schemas in Antisocial Personality Disorders

B14. Türkçapar MH, Atasoy N Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting), 2001, İstanbul. Sunulan Bildiri: Anxiety level and dysfunctional beliefs in obsessive compulsive patients.

B15. Türkçapar MH, İnce A, Doğruer Z Beliefs as a predictor of relapse in detoxified alcohol-dependent patients Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting) 2003, Prag Sözel Bildiri:

B16. Türkçapar MH, İnce A, Cognitive features of alcoholism Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting) 2004, Manchester: Bildiri Poster Bildiri

B17. Türkçapar MH, İnce A, Cognitive model and Predictors of Relapse in Alcoholism Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Kongresi (EABCT Annual Meeting) 2005, Selanik Sempozyum Konuşması3

B18. A. Akdemir, A. Karaoglan, BT Cangoz, S Orsel, H Turkcapar. XXV CINP Congress, 2006, Chicago. The Relation of executive function and disease severity in schizophrenic and bipolar patients: a preliminary report. Int J Neuropsychopharmacology 9(1): s243

B19. S. Aslan, H. Turkcapar, O. Karaer, B.M. Ergun, E. Ertekin 36th annual Congress of the EABCT, 20-23 Eylül 2006 Paris. Validity and reliability of Turkish version of metacognitions questionnaire (MCQ-30) Poster Bildiri

B20. Emine Kapci, Runa Uslu, Hakan Turkcapar, Akfer Karaoglan 5thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 11-14 Temmuz 2007 Barcelona İspanya How about the cut-off points of Beck Depression Inventory-II in another culture? Poster Bildiri

B21. Hakan Turkcapar, Selcuk Aslan, Mustafa Ugurlu, Olga Guriz 5thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 11-14 Temmuz 2007 Barcelona İspanya Validity and Reliability of “The Craving Beliefs Questionnaire” in Turkish Alcohol Dependent Patient. Poster Bildiri

B22. Hakan Turkcapar, Olga Guriz 5thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 11-14 Temmuz 2007 Barcelona İspanya, ,Validation of the Cognitive Model of Panic:The specifity of sensations and catastrophic misinterpretations, Poster Bildiri

B23. Karaoğlan A, Örsel S, Akdemir A, Tavat B, Türkçapar MH. ECNP 2007 ECNP, Vienna, Austria, 2007 (Poster). Clock Drawing Test In Screening Cognitive Dysfunctions In Schizophrenia. 9(1): s243

B24. M. Hakan Turkcapar, Katre Camli, Serkan Akkoyunlu 6thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 2-5 Temmuz 2010 Boston USA The Comparison Of Cognitive Insight, Metacognitions And Clinical Features Of OCD Patients Who Have Reactive And Autogenous Obsessions

B25. K. Fatih Yavuz, M. Hakan Türkçapar, Basak Demirel, Emrah Karadere 6thWCBCT (Dünya kognitif Davranış Terapileri Kongresi) 2-5 Temmuz 2010 Boston USA Validity And Reliability Of The Leahy Emotional Schema Scale Turkish Version

B26. Turkan Dogan, Emrah Karadere, Yasir Safak, M. Hakan Turkcapar, Sibel Orsel, Bengu Yucens. Cognitive-behavioral group therapy with and without pharmacotherapy for obsessive-compulsive disorder 28th World CINP Congress, Stockholm from 3rd - 7th June 2012

B27. Emrah Karadere, Yasir Safak, Turkan Dogan, M. Hakan Turkcapar, Sibel Orsel, Bengu Yucens. The effectiveness of components of cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder BABCP Conference Leeds İngiltere 26-29 Haziran 2012

B28. Turkcapar MH Implications of Piaegetian Theory into Cognitive TherapySymposium: Cognitive Behavioral Therapies in Different Settings and Cultures. 7thWCBCT (Dünya Bilişsel Davranışçı Terapi Kongresi) 22-25 Temmuz 2013 Lima-Peru

C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

C1. Göka E, Türkçapar H. Dasein analizi ekseninde psikiyatride varoluşçuluk. Türk Psikiyatri Dergisi 1991;2(4): 247-254

C2. Göka E, Türkçapar H, Özbay H. Biyolojik Psikiyatrinin Sınırları ve Sınırlamaları. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1993;1 (1): 9-22

C3. Soygür H, Türkçapar H, Göka E, Yazıcıoğlu D, Kaptanoğlu S, Elektrokonvulsif Tedavide Anestezik ajan olarak Tiyopental ve Propofol: Karşılaştırmalı bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1993;1 (3): 238-241 2. isim

C4. Türkçapar H, Soygür H, Risperidon: Yeni bir antipsikotik. Türk Psikiyatri Dergisi 1993;4 (2):126-129 1. isim

C5. Akdemir A, Türkçapar H, Öztürk E, Dikmeer İ, Özbay H. Psikiyatri Kliniğine Başvuran Uçucu Madde Kullanan Ergenlerin Özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi 1994;5(3):213-216 2. isim

C6. Soygür H, Türkçapar H, Göka E, Akdemir A, Dönbak S, Demirergi N, Bozkurt S, Palaoğlu Ö, Ayhan İH. Antikolinerjik ilaçlar antipsikotik tedaviyi etkiliyor mu?: Çift kör plasebo kontrollü bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2 (1):17-23

C7. Demirergi N, Türkçapar H. Yeme bozukluklarında psikofarmakolojik tedavi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2 (Ek sayı 1):89-93 [ Yazının güncelleştirilmiş şekli: İşcan N, Türkçapar H. Yeme bozukluklarında ilaç tedavisi Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (Ek sayı 4)58-62] 2. isim

C8. Türkçapar MH, Göka E, Şirin A, Berber MS, Elverici ŞK, Soygür H Bir vaka: kültürel fenomenlerin psikiyatrik tanılara etkisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2(3): 273-276 1. isim

C9. Türkçapar MH, Göka E Depresyon psikoterapisine genel bakış. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2(Ek sayı 4): 7-14

C10. Türkçapar MH Depresyonun self psikolojik kuramı ve tedavisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2 (Ek sayı 4):40-44

C11. Türkçapar H, Sosyal fobide ilaç tedavisi. Türk Psikiyatri Dergisi 1995;6(1):41-48

C12. Türkçapar H, Self psikolojisi ve temel kavramları. Türk Psikiyatri Dergisi 1995;6(2):125-131

C13. Türkçapar H, Sungur M.Z, Akdemir A, Çocuk ve ergenlerde bilişsel terapiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1995; 2 (2): 93-100

C14. Örsel SD, Türkçapar H, Kılıç EÖ, İşcan ND, Akdemir A, Şirin A, Göka E, Özbay H. Depresif bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin:karşılaştırmalı bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (4)237-242

C15. Şirin A, Türkçapar MH, Göka E, Özbay H Bir vaka dolayısıyla çok ender karşılaşılan Ganser sendromu Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (4)278-280

C16. Akdemir A, Türkçapar MH Yeme bozukluklarında aile terapisi Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995;3 (Ek sayı 4)53-57

C17. Türkçapar MH, Göka E Psikiyatrinin İşlevi Kriz Dergisi 1995:3(1-2):179-181

C18. A.Akdemir, Türkçapar H, Öztürk E, Dikmeer İ, Özbay H Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde uçucu madde kullanımının psikososyal boyutları. Kriz Dergisi 1995:3(1-2):215-218

C19. Türkçapar, MH; Öztürk, E; Göka, E; Şirin, A; Özbay, H Efficacy of moclobemide in mild and moderate depression. The New Journal of Medicine 1995;1(Suppl 1): 33-36

C20. Türkçapar H Sosyal fobinin biyolojisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996;4 (Ek sayı 1)18-22

C21. Akdemir A, Örsel S, Dağ İ, Türkçapar H, İşcan N, Özbay H. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeğinin (HDDÖ) geçerliliği-güvenilirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996;4: 251-259 4. isim

C22. Türkçapar MH, Akdemir A, Elverici ŞK, İşcan N, Göka E, Özbay H Yatarak tedavi gören bir grup alkol bağımlısında ek psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, depresyon ve kaygı düzeyleri. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1997;1: 18-22

C23. Türkçapar MH, Demirergi N, Örsel S, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Melankolik ve melankolik olmayan depresyonun karşılaştırılması: Biyolojik Değişkenler-1. Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8:249-254

C24. Örsel S, Demirergi N, Türkçapar MH, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Melankolik ve melankolik olmayan depresyonun karşılaştırılması-II: Psikososyal Değişkenler. Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8:255-259

C25. Örsel S, Akdemir A, Demirergi N, Türkçapar H, Şirin A, Özbay H. Major Depresif Ataktan İyileşen Bir Grup Hastada Yineleme Oranı Ve Ortaya Çıkaran Etkenlerin Saptanması İki Yıllık İleriye Dönük Bir İzlem Çalışması Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 1997;5:173-188

C26. Türkçapar MH Nesne ilişkileri kuramı ve grup psikoterapisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998;6: (Ek sayı 2) 44-47

C27. Sağnak S, Türkçapar MH Kendilik psikolojisi ve grup psikoterapisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998;6: (Ek sayı 2) 41-43

C28. Türkçapar MH Depresyonun biyolojik etyolojisi ve antidepresan ilaçların temel psikofarmakolojisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998;6: (Ek sayı 2) 1998;6 (Özel sayı 1) 5-10

C29. Türkçapar MH Sosyal Fobinin Psikolojik Kuramı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 1999, 2:247-253

C30. Türkçapar MH Kognitif terapi ve psikanalize bakışı. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2000;8: 42-48; 1. isim

C31. Türkçapar MH, Akdemir A, Sayar K, Bahçekapılı H, Antisosyal kişilik bozukluğu olan erkeklerde çocukluk çağı klinik özellikleri ve klinik belirtiler: Depresyon ve kontrol grubuyla karşılaştırmalı bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2000;8: 11-16; 1. isim

C32. Sayar K, Fidan G, Türkçapar MH, Ceyhun E Antisosyal kişilik bozukluğunda umutsuzluk ve aleksitimi. Türkiyede Psikiyatri Dergisi, 2000; 2(1): 10-20

C33. Türkçapar MH, Işık B Borderline Kişilik Bozukluğu, Psikiyatri Dünyası 2000;4(2):44-49;

C34. Türkçapar MH HPA (hipotalamik-pituiter [hipofiz]-adrenal) Ekseni, Duygudurum bozuklukları dizisi , 2001; (6):257-263

C35. Türkçapar MH, Akdemir A, Örsel S, Özbay MH Major Depresyonda Depresyon şiddetiyle belirtilerin ilişkisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2001;9(3):387-391

C36. Türkçapar MH Yaşlı hastalarda Kognitif Terapi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9 (2): 289-294.

C37. Türkçapar MH Antidepresan Güçlendirme Tedavileri Klinik Psikiyatri Dergisi 2001;4(4):261-267

C38. Akdemir A, Türkçapar MH Olanzapin kullanımı ile birlikte görülen hipomani. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2001, 11(4):257-261.

C39. Türkçapar MH Psikiyatri ve internet Klinik Psikiyatri Dergisi, 2002; 5(1):58

C40. Doğruer Z, Türkçapar MH, İnce A Alkol bağımlılığında relaps. Klinik Psikiyatri Dergisi 2002;5 (1):43-49.

C41. İnce A, Doğruer Z, Türkçapar MH, Erken ve geç başlangıçlı erkek alkol bağımlılarında sosyodemografik, klinik ve psikopatolojik özelliklerin karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2002, 5 (2): 82-91.

C42. Türkçapar MH Kognitif terapi ve kuramı 3P Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003, 11(Ek sayı 2):9-18

C43. Türkçapar MH Kognitif kavramlaştırma ve formülasyon 3P Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003, 11(Ek sayı 2):47-50

C44. Özel Ervatan S, Özel A, Türkçapar H, Atasoy N Depresif Hastalarda Tedaviye Uyum: Doğal İzlem Çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003;6(1):5-11

C45. Türkçapar MH Bipolar bozukluk manik atakta ilaç tedavisi Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003; 11 Ek(3):29-38

C46. Tütüncü R Türkçapar MH, Pseudoepileptik Nöbet Tanısı Alan Konversiyon Bozukluğu Hastalarının Bir Yıllık İzlem Sonuçları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003;6(2):76-79.

C47. Özel A, Türkçapar MH, Güriz O, Karaoğlan A, Kuru T, Kısa süreli ya da atipik antipsikotik ilaç kullanımıyla ortaya çıkan geç diskinezi olguları. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003, 13(4):179-182

C48. Örsel S, Güriz O, Akdemir A Türkçapar MH,.Panik Bozukluğu alttiplerinin belirtiler açısından karşılaştırılması Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003, 6 (4): 204-212

C49. Türkçapar MH Melankolili depresyon Klinik Psikiyatri Dergisi, 2004, 7, Ek sayı 1:20-31

C50. Türkçapar MH, Tütüncü R Suicide attempt by ingestion high doses of Risperidon, citalopram and paracetamol. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2004, 14(1):14-17

C51. Türkçapar MH Anksiyete Bozukluğu ve Depresyonun Tanısal İlişkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2004:(Ek 15): 12-16. 1. isim

C52. Aslan S, Türkçapar MH, Güney E, Eren N, Akkoca Y, Uğurlu M, Karakas G, Beck bilişsel içgörü ölçeği türkçe formunun şizofrenik hastalar için güvenilirlik ve geçerlik çalışması Klinik Psikiyatri Dergisi, 2005:8:186-196 2. İsim

C53. Türkçapar MH Depresyonda Bilişsel Terapinin Etkinliği ve Tedavideki Yeri:Gözden Geçirme. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 2007:3(29):47-54 1. İsim

C54. Göka E, Türkçapar MH Gençlik başımda duman, Popüler Psikiyatri Ocak-Şubat 2008 Sayı:41:36-41

C55. Karaoğlan Kahiloğulları A, Örsel S, Hatıloglu U, A. Sargın E, Türkçapar MH, Akdemir A. Duygudurum Bozukluğunda Beş Yıl içinde İlaç Reçeteleme Eğilimlerinde Değişme Klinik Psikiyatri Dergisi, 2008;11(2):72-76 (5. İsim)

C56. Türkçapar H Bilişsel Açıdan Anksiyete, Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi, 2008(2):69-81

C57. P Öner, H Türkçapar, ÖŞ Üneri Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi: Anksiyete Bozuklukları Kriz Dergisi 2008; 16(1):11-18

C58. Türkçapar H Bilişsel Kurama göre depresyon, Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi, 2009(1):99-108

C59. Türkçapar H, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2009:(2):8-13

C60. Türkçapar H, Hipertansiyonda bilişsel davranışçı terapi. Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi. Birinci Basamakta Hipertansiyon özel sayısı 2010 Cilt: 1 Sayı: 1:26-29

C61. Hasan Karadağ, Berna Alışır, Sibel Örsel, Hakan Türkçapar. Kleine-Levin Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri 2010;13:92-96

C62. H Türkçapar Şizofreni'den Vazgeçme Zamanı Geldi mi? Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi 2010(5):111-118

C63. H Karadağ, S Örsel, A Kart, B Özçaltepe, H Türkçapar, E Kayran. Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluğunun Birlikte Görüldüğü Durumların Klinik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Klinik Psikiyatri Dergisi 2011; 14(3):164-172

C64. İ Taymur, MH Türkçapar, S Örsel, E Sargın, S Akkoyunlu Kişilik İnanç Ölçeği- Kısa Formunun (KİÖ-KTF) Türkçe Çevirisinin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik, Güvenilirliği Klinik Psikiyatri Dergisi 2011; 14(4):199-209

C65. AF Türkçapar, H Türkçapar Premenstruel Sendrom ve Premenstruel Disforik Bozuklukta Tanı ve Tedavi: Bir Gözden Geçirme Klinik Psikiyatri Dergisi, 2011; 14(4):241-253

C66. K. Fatih Yavuz M. Hakan Türkçapar, B Demirel, E Karadere Üniversite Öğrencileri ve Çalışanları Örnekleminde Leahy Duygusal Şema Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması, Geçerlilik ve Güvenilirliği. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:273-282DOI: 10.5350/DAJPN2011240403

C67. Türkçapar MH Dirençli Depresyon Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım. Psikiyatride Güncel, 2011; 1(3):240-249

C68. İ Taymur, MH Türkçapar,Kişilik: Tanımı, Sınıflaması ve Değerlendirmesi Personality: Description, Classification and Evaluation Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):154-177 doi:10.5455/cap.20120410

C69. Türkçapar MH, Sargın AE. Cognitive Behavioral Psychotherapies: History and Development. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2012; 1(1): 7-14

C70. Türkçapar MH, Sargın AE. A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2012; 1(1): 15-20

C71. Çamlı K, Türkçapar MH, Sargın AE. Insight, Cognitive Insight and Sociodemographic Features in Obsessive Compulsive Disorder Presenting with Reactive and Autogeneus Features. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2012; 1(1): 28-35

C72. Özdel K, Yalçınkaya Aklar Ö, Taymur I, Türkçapar MH, Zamkı E, Sargın AE. Discomfort Intolerance Scale: A Study of Reliability and Validity. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2012; 1(1): 52-58

C73. Tütüncü R, İnce A, Türkçapar MH. Test Performance Related Dysfunctional Beliefs. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2012; 1(2): 90-97

C74. K. Fatih Yavuz, M. Hakan Türkçapar Aaron Temkin Beck Biography Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2012; 1(2):77-80

C75. Karakaş Uğurlu G, Uğurlu M, Turhan L, Türkçapar MH. Dysfunctional Attitudes in Alcohol Dependents: A Comparative Study Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi.2012; 1(2): 113-120

C76. Guriz SO, Ekinci A, Türkçapar MH. Case Report: Cognitive Behavioral Therapy Of A Patient With Pathological Gambling. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi.2012; 1(2): 105-112

C77. Ak M, Yavuz FK, Lapsekili N, Türkçapar MH. Evaluation of burden in a group of patients with chronic psychiatric disorders and their caregivers Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2012; 25(4):330-337

C78. Selçuk ASLAN, Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR, Hale Yapıcı ESER, Mustafa UĞURLU. Reliability and Validity of Beliefs about Substance Use (BSU) Questionnaire in Alcohol Dependent Patients. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2012; 1(3):162-170

C79. Ahmet Emre SARGIN, Kadir ÖZDEL, Çisem UTKU, Erkan KURU, Özden YALÇINKAYA ALKAR, M. Hakan TÜRKÇAPAR. Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2012; 1(3):152-161,

C80. Huri ASLAN, İbrahim TAYMUR, Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR Evaluation of Cognitive Schemas Based on the Presence of Anxiety Disorder among Coronary Artery Disease Patients Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2012; 1(3):171-177

C81. Serkan AKKOYUNLU, Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR A Technique: Examining the Evidence Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2012; 1(3):184- 190

C82. TÜRKÇAPAR MH, Y ŞAFAK - Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Özellikler ve Bilişsel Tedaviler. Turkiye Klinikleri Journal of Psychiatry Special Topics, 2012;5(3):69-75

C83. Türkan ÖZCAN, Erkan KURU, Yasir ŞAFAK, M. Emrah KARADERE, K. Fatih YAVUZ, M. Hakan TURKÇAPAR Brown Assessment of Beliefs Scale: A Study of Reliability and Validity. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2013; 2(1): 25-33

C84. Katre DOĞAN, Özgür Saygın SOLAK, Kadir ÖZDEL, Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR Comparison of Metacognitions Between Obsessive Compulsive Disorder’s Subtypes and Normal Healthy Controls. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2013; 2(1): 34-40

C85. Serkan AKKOYUNLU, M. Hakan TÜRKÇAPAR A Technique: Generating Alternative Thoughts. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2013; 2(1): 53-59

C86. Serkan AKKOYUNLU, Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR, Canan AKKOYUNLU Premature Ejaculation and Utilization of Cognitive Techniques. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2013; 2(1): 47-52

C87. EFE Canan, MH TÜRKÇAPAR. Bilişsel Aile Terapileri. Turkiye Klinikleri Journal of Psychiatry Special Topics, 2013;6(1):38-43

Yabancı kitap bölümü

D1. Locus Of Control in Antisocial Personality Disorder. Cognitive Psychotherapy in A New Millenium içinde. Editörler: T. Scrimali, L Grimaldi Kluwer Academic/Plenum Publishers New York, 2002, S.381-384

Türkçe Kitaplar

E1. Göka E., Türkçapar H. Freud, Ağaç Yayınları,İstanbul 1992

E2. Sayar K, Türkçapar H Antipsikiyatri, (1. Baskı Ağaç Yayınları,İstanbul 1992, 2. Baskı Mavi Yayıncılık, İstanbul 1997)

E3. Hakan Türkçapar Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Uygulama Epsilon Yay. Ankara 2007 (2. Baskı 2008, Üçüncü Baskı 2009, 4. Baskı 2010, 5. Baskı 2011, 6. Baskı 2012, 11. Baskı 2019)

E4. Hakan Türkçapar Klinik Uygulamada Bilişsel Terapi: Depresyon Epsilon Yay. Ankara 2018 (3. Baskı, birinci baskı 2009)

E5. PART (Psikiyatride Araştırma Tasarımı, Yönetimi ve Denetimi) Koroglu E, Aydemir Ö, Türkçapar H HYB Yayıncılık Ankara 2012

E6. Hakan Türkçapar Farket Düşün Hisset Yaşa Epsilon Yayınları 2019

Türkçe Kitap Bölümleri

E7. Türkçapar H. Ailenin Ruh Sağlığı ve Normal Dışı Davranışlar. Türkiye Aile Yıllığı,1991: 169-184

E8. Küçük Stajlar (Ed. Dr. A. Bektaş) Türkçapar H Psikiyatri bölümü, Medical Network - Ankara,1995.

E9. Örneklerle aile tedavisinin temel kavramları, Aile Tedavileri - Türkçapar H, Kılıç EZ Yayın sorumlusu Prof. Dr.Efser Kerimoğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı, Ankara-1996

E10.Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu Editör: Raşit Tükel, Tunç Alkın, Bölüm 5 Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi Türkçapar H Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara 2005

E11.Ruhsal Hastalıklar 3. Baskı içinde. Editör: N.Yüksel, Türkçapar H Psikoterapiler, Psikodinamik Psikiyatri. MN Medikal&Nobel Yayınları Ankara 2005

E12.Psikiyatrik Aciller Acil Hekimliği sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı Psikiyatrik Aciller Bölümü Türkçapar H Sağlık Bakanlığı Yayını Ankara 2006

E13.Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler kitabı içinde Editör. Nesrin Dilbaz, Yeme Bozukluklarında Bilişsel Terapi Türkçapar H Ankara, 2006

E14.Anksiyete Bozuklukları içinde Editörler: Raşit Tükel, Tunç Aklın Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi Bölüm 5 Türkçapar H Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara 2006

E15.Güncel Klinik Psikiyatri içinde, Bilişsel Davranışçı Tedaviler Bölümü, H. Türkçapar, Editörler: Erdal IŞIK, Ender Taner, Umut Işık, Ankara 2008

E16.Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Editör Prof. DR. M. Nedim Çicek İnfertilite ve Psikolojik Boyutları Dr. Figen Türkçapar, Dr. Katre Vardareli, Dr. Hakan Türkçapar, Ankara 2008

E17.Psikoterapi Yöntemleri Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri, Editörler: Ertuğrul Köroğlu, Hakan Türkçapar içinde “Bilişsel Davranışçı Terapiler” bölümü, Hakan Türkçapar, M. Zihni Sungur. HYB Yayıncılık Ankara 200

BILIMSEL KITAP EDITÖRLÜĞÜ

1. Psikoterapi Yöntemleri Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri, Editörler: Ertuğrul Köroğlu, Hakan Türkçapar HYB Yayıncılık Ankara 2009

ÇEVİRİ KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

1. Bilişsel Terapi Teknikleri Robert L. Leahy Çeviri Editörü: Hakan Türkçapar HYB Yayıncılık Ankara 2007

2. Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Terapi Uygulamaları Robert L. Leahy Çeviri Editörleri: Selçuk Aslan, Ertuğrul Köroğlu, Hakan Türkçapar HYB Yayıncılık Ankara 2007

ÇEVİRİ KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Bilişsel Terapi. Bölüm 30.6 Kaplan&Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry-Türkçe Çevirisi İçinde Çeviri Editörleri: H.Aydın, A. Bozkurt, Güneş Kitabevi Ankara 2006, sayfa 2595-2610.

2. DSM-IV TR Türkçe çevirisi Editör Ertuğrul Köroğlu Şizofreni ve Duygudurum bozukluğu Bölümleri

F. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN MAKALELER:

F1. H. Özbay, E. Öztürk, H. Türkçapar, İ. Altınoğlu, M. Özyurt Psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde benlik imajı 27.Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 1991 Antalya Sözel Bildiri

F2. Soygür H, Türkçapar MH, Göka E, Akdemir A, Dönbak S, Demirergi N, Bozkurt S, Palaoğlu Ö, Ayhan İH Antikolinerjik ilaçlar antipsikotik tedaviyi etkiliyor mu?: Çift kör plasebo kontrollü bir çalışma. s23 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara 1992 Poster bildiri

F3. Soygür H, Kaptanoğlu S, Türkçapar MH, Yazıcıoğlu D Elektrokonvulsif Tedavide Anestezik ajan olarak Tiyopental ve Propofol: Karşılaştırmalı bir çalışma 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara 1992

F4. Türkçapar H, Öztürk E, Şirin A, Göka E, Özbay H, Hafif ve orta şiddetli depresyonda moklobemidin etkinliği: Distimik bozukluk ve majör depresyon karşılaştırması 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Alzheimer hastalığı ve ilgili bozukluklar satellit sempozyumu Bursa 1993

F5. Türkçapar H, Demirergi EN, Özbay H Alkol bağımlılarında eşlik eden psikiyatrik bozukluklar. 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Alzheimer hastalığı ve ilgili bozukluklar satellit sempozyumu Bursa 1993

F6. S. Dönbak, E. Öztürk, A. Şirin, H. Türkçapar, N. Demirergi, A. Akdemir, H. Özbay DST’ nin depresyon tedavisinde ön belirleyici olarak rolü. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempozyumu, Kayseri, 1994

F7. A. Şirin, E. Göka, H. Soygür, H. Türkçapar, S. Berber, Bir olgu nedeniyle Binsvanger hastalığı ve afektif komponenti, 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempozyumu,1994

F8. E. Göka, M. Sönmezyurt, H. Türkçapar Bir olgu nedeniyle De Cleramboult’s sendromu. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu Sempozyumu, Kayseri,1994

F9. Özbay H, Öztürk E, Akdemir A, Altınoğlu İ, Alpdündar B, Türkçapar H. Ergenlerde uçucu madde kullanımı 3.Ulusal Ergen ve Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, Bursa 1994 Poster bildiri.

F10. Göka E, Şirin A, Türkçapar H,: Bir vaka dolayısıyla çok ender karşılaşılan Ganser sendromu SSK Tıp Kongresi 1994. Poster Bildiri

F11. Göka E, Türkçapar H Bir vaka kültürel fenomenlerin psikiyatrik tanılara etkisi.Birinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu 1994 Poster Bildiri

F12. Göka E, Türkçapar H Psikiyatrinin işlevi İkinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu 1995.

F13. Akdemir A, Türkçapar H, Öztürk E, Dikmeer İ, Özbay H. Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde uçucu madde kullanımının psikososyal boyutları. İkinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Kuşadası, İzmir 1995.Sözel Bildiri

F14. Türkçapar H, Elverici ŞK, Akdemir A,Göka E, Demirergi N, Özbay H, Sağnak S. Yatarak tedavi gören bir grup alkol bağımlısında ek psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, depresyon ve anksiyete düzeyleri. S.23, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 1995:sözel bildiri

F15. Örsel Dönbak S, Türkçapar MH, Kılıç E, Demirergi N, Akdemir A, Özbay H. Depresif bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: karşılaştırmalı bir çalışma. s18, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi İstanbul 1995 sözel bildiri

F16. .Örsel Dönbak S, Demirergi N, Türkçapar MH, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Depresif bozukluğu olan hastaların psikososyal özellikleri. s17, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi İstanbul 1995 sözel bildiri

F17. Türkçapar MH, Şirin A, Kılıç E, Örsel Dönbak S, Demirergi N, Akdemir A, Özbay H. Depresyon altgrupları şiddet ve biyolojik değişkenler. s24, 31.Ulusal Psikiyatri Kongresi İstanbul 1995 sözel bildiri

F18. Akdemir A,Öztürk E, Sağnak S, Türkçapar H, Bozkurt S, Özbay H. Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde biperiden kullanımı 5. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi Ankara 1995, Sözel Bildiri

F19. Türkçapar H, Şirin A, Dönbak S, Akdemir A, Sağnak S, İşcan EN, İnce A, Atasoy N. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa 1995 Sunulan Bildiriler: Major depresif hastalarda Hamilton Depresyon Ölçeği maddeleriyle bazal kortizol ve TSH düzeyleri arasındaki ilişki Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa, 1995:Poster Bildiri

F20. Türkçapar H, Şirin A, Dönbak S, Akdemir A, Sağnak S, İşcan EN, Kılıç EÖ. Major depresyonda depresif belirtiler le bazal kortizol düzeyi ve TSH arasındaki ilişki Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa, 1995:Poster bildiri.

F21. Dönbak ÖS, Göka E, Cinemre B, Türkçapar H, Demirergi N, Akdemir A. Parkinson Hastalığının tedavisi sırasında ilacın ortaya çıkardığı psikotik durumlar ve klozapin tedavisi V. Anadolu Psikiyatri Günleri İzmir, 1996. Poster Bildiri

F22. Türkçapar H, Akdemir A, Demirergi N, Dönbak S, Cinemre B, Özbay H. Depresyonda şiddetle belirti dağılımının ilişkisi 32.Ulusal Psikiyatri Kongresi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara 25-28 Eylül 1996

F23. Türkçapar H, Alkol bağımlılığında antisosyal kişilik bozukluğu 32.Ulusal Psikiyatri Kongresi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara 25-28 Eylül 1996

F24. Örsel SD, Akdemir A, Demirergi N, Türkçapar H, Şirin A, Özbay H. Depresif bozukluklarda alevlenme yineleme oranları ve ortaya çıkan etkenler Bahar Sempozyumları 1, 23-26 Nisan 1997 Antalya

F25. Türkçapar MH, Güriz O, Özel A, Işık B, Örsel S. Öfke ve Öfke Dışavurumunun Depresif Bozukluk ve Antisosyal Kişilikle İlişkisi : Kontrollu Bir Çalışma 36.Ulusal Psikiyatri Kongresi Antalya, 2000

F26. İnce A, Türkçapar MH., Doğruer Z. Erken ve Geç Başlangıçlı Erkek Alkol Bağımlılarında Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karşılaştırılması. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2001

F27. Örsel S, Güriz O, Türkçapar H, Akdemir A. Panik bozukluğu alttiplerinin belirtiler açısından karşılaştırılması 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2003.

F28. Şaylan M, Türkçapar H, Tetik T, Özdemir F, Pırıldar Ş Olanzapin ve Diğer antipsikotiklerle Tedavi Edilen Hastalarda Klinik Durumda ve Yan Etkilerde Değişim: 3 Yıl Süreli Kıtalararası Şizofreni Polikliniği Sağlık Sonuçları Çalışması (IC-SOHO) 6-Ay Sonuçları.39.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2003

F29. Özel A, Türkçapar H, Karaoğlan A, Güriz O, Karadağ H Kısa süreli atipik antipsikotik kullanımıyla görülen Geç Diskinezi Vakaları 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Sözel Bildiri: Ankara 7-11 Mayıs 2003

F30. Aslan S, Türkçapar MH, Beck İçgörü Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirliği 41.Ulusal Psikiyatri Kongresi Erzurum 2005 Poster

F31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul. H Turkcapar, S Aslan, S Orsel, E Sargın, S Akkoyun, U Hatıloğlu, G Karakaş, G Alpaslan, M Turhan, F Yavuz, S Köse. Kişilik inanç ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. S494.

F32. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul. A Karaoğlan, A Akdemir, B Tavat, MH Turkcapar. Şizofreni hastalarında yürütücü işlevler ve bellek ilişkisi: bir ön çalışma. S512

F33. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul. G Karakaş, S Orsel, M Ugurlu, MH Turkcapar, MH Özbay, S Berber. Şizofreni hastalarında metabolik sendrom ve yaygınlığı. S523

F34. Türkçapar H, Aslan S, Uğurlu M, Karakaş G, Turhan M Alkol bağımlısı hastalarda “Madde kullanımıyla İlgili İnançlar” anketinin Geçerlilik ve Güvenilirliği 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi&Etkinlikleri Haftası, 14-17 Aralık İstanbul Bağımlılık dergisi Kongre Özet Kitabı Ek Sayı Cilt 7 Sayı 3 Aralık 2006: 66-67

F35. Türkçapar H, Aslan S, Uğurlu M, Karakaş G, Sargın E Alkol bağımlısı hastalarda “Alkol Kullanma İsteği (Craving) ile İlgili İnançlar” anketinin Geçerlilik ve Güvenilirliği 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi&Etkinlikleri Haftası, 14-17 Aralık İstanbul Bağımlılık dergisi Kongre Özet Kitabı Ek Sayı Cilt 7 Sayı 3 Aralık 2006: 67

F36. Tunç Aygül, Türkçapar Hakan Beden imgesi 1. Ulusal Kognitif Davranışçı Terapi Kongresi İstanbul, 2007

F37. ODTU 2009 1. Psikoloji sempozyumu olgu sunumu Hakan Turkcapar, selcuk Aslan

F38. Hasan Karadag, Hakan Türkçapar , Akfer Karaoğlan, Sibel Örsel, Zafer Güney Türkiye’de Klozapin Kullanımı:2005-2006 Yılları Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 12-15 Mart 2009 İstanbul (Poster Bildiri)

F39. Hasan Karadag, Hakan Türkçapar , Akfer Karaoğlan, Sibel Örsel, Zafer Güney Türkiye’de Lityum Kullanımındaki değişim:2005-2006 Yılları Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 12-15 Mart 2009 İstanbul (Poster Bildiri)

F40. Hamamcı Z, Kapçı E.G., Türkçapar H, İlişki inanç envanterinin Türkçe’ye uyarlaması (Sözel Bildiri) V. Ulusal Aile Ve Evlilik Terapileri Kongresi 13-15 Mart 2009 İstanbul

F41. Şafak Y, Görkem S D, Kuru E, Gürü M, Türkçapar M H Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda anksiyete bozuklukları ve depresyon komorbiditesi Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22: S69

G.Verilen Tezler ve Tez danışmanlıkları

G1. İçgörüsü olan ve olmayan OKB Hastalarının Demografik ve Klinik Olarak Karşılaştırılması Psikiyatri Uzmanlık Tezi Dr. Nuray Atasoy 2000

G2. Somatik Belirtilerle Psikiyatri Polikliniğine Başvuran hastaların psikiyatrik tanıları ve klinik özellikleri Uzmanlık Tezi Dr. M. Fatih Özyurt 2000

G3. Erken ve geç başlangıçlı erkek alkol bağımlılılarında sosyodemografik klinik ve psikopatolojik özelliklerin karşılaştırılması Uzmanlık Tezi Dr. Ahmet İnce 2001

G4. Pozitif psikotik belirtilerin tanılara göre dağılımı Uzmanlık Tezi Dr.A. Betül Okat 2002

G5. Alkol Bağımlılığında relapsla ilişkili sosyodemografik ve klinik değişkenler Uzmanlık Tezi Dr. Zuhal Doğruer 2002

G6. Alkol Bağımlılığında Bilişsel Özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Dr.Mustafa Uğurlu Tıpta Uzmanlık Tezi 2006

G7. Reaktif ve Otojen Obsesif Kompulsif Bozuklukta Hastalarının İçgörü, Bilişsel İçgörü, Klinik Ve Sosyodemografik Özellikler, Dr. Katre Çamlı Tıpta Uzmanlık Tezi Ankara 2009

G8. Obsesif-Kompulsif Bozukluk Alt Tiplerinde ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Metakognisyonların Karşılaştırılması Dr. Özgür Saygin Solak, Tıpta Uzmanlık Tezi Ankara 2009

G9. Duygusal Şemalar ve Leahy Duygusal Şema Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği Uzmanlık Tezi Dr.Fatih K. Yavuz 2009

G10. Majör depresif bozukluk hastalarının erken dönem uyumsuz şemalarının sağlıklı kontrol grubunun şemalarıyla karşılaştırılması Uzmanlık Tezi Hacer Konukçu Ankara 2010

G11. Şizofreni Altiplerinin Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Dr. Nalan Ünlü, Tıpta Uzmanlık Tezi Ankara 2010

G12. Agorafobi ve Agorafobinin eşlik ettiği panik bozukluk hastalarının sosyodemografik özellikler, komorbidite ve kognitif özelliklerine göre karşılaştırılması Dr. Ayşegül Kart. Uzmanlık Tezi Ankara 2011

G13. Komorbid Anksiyete Bozukluğu olan Koroner Arter Hastalarında Kişilik ve Bilişsel Şemalar Tıpta Uzmanlık Tezi. Dr. Huri Aslan, Ankara 2011

G14. Konversiyon Bozukluğuna Eşlik Eden Kişilik Bozuklukları Ve Çocukluk Çağı Travmaları Ve Disosiyatif Yaşantılar İle İlişkisi, Tıpta Uzmanlık Tezi Dr. Ahmet Emre SARGIN, Ankara 2011

G15. Şizofreninin Alt Tiplendirilmesi ve Alt Tiplendirmenin geçerliliği Dr. Serkan Akkoyunlu Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara 2011

G16. Duygusal İştah Anketi Türkçe Formunun Geçerlilik, Güvenirlik Çalışması Tıpta Uzmanlık Tezi Dr. Başak Demirel, Ankara 2011

G17. Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olanlarda Akıl Yürütme Ve Karar Verme Süreçlerinde “Çıkarımsal Karmaşa” Tipi Akıl Yürütmenin Etkisinin Değerlendirilmesi, Dr. Enis Kayran Tıpta Uzmanlık Tezi , Ankara 2011

G18. Brown İnançların Değerlendirilmesi Ölçeği’nin Türk Toplumundaki Geçerlik Ve Güvenirliği Dr. Türkan Doğan Tıpta Uzmanlık Tezi , Ankara 2012

G19. Delüzyonel Bozukluğa Sahip Hastalarda Tümevarımsal Akıl Yürütme Dr. Mehmet Emrah Karadere Tıpta Uzmanlık Tezi , Ankara 2012

G20. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Yasir Şafak Tıpta Uzmanlık Tezi , Ankara 2012

H. Kongre Konferans, panel Konuşmaları, Çalışma grubu ve kurs yöneticiliği

H1. Panel konuşması: Self psikolojisi ve depresyon. 3.Anadolu Psikiyatri Günleri, Trabzon 1994:

H2. Panel konuşması Aile tedavisinde temel kavramlar Aile Tedavisi Sempozyumu, Ankara 1995:.

H3. Panel konuşması: Aile içi ilişkiler ve ruhsal yaşam.4. Anadolu Anadolu psikiyatri günleri Konya 1995.

H4. Panel konuşması: Sosyal fobi etyolojisinde biyolojik açıklamalar ve ilaç tedavisi. Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Aylık Toplantısı Ankara, 1995 .

H5. Konferans: Sosyal fobinin Psikolojik kuramı.6. Anadolu Psikiyatri Günleri, Erzurum, 1997

H6. Panel konuşması Kişilik Bozukluklarının Kognitif Terapisi.. Bahar sempozyumları 2, Antalya, 1998.

H7. Çalışma Grubu Yöneticiliği “Depresyonun Kognitif Terapisi” 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Uydu Sempozyum "Dünyada Kültür ve Tanı, İzmir 1998.

H8. Panel Oturum Başkanlığı: Türkiye'de Depresyonun Epidemiyolojisine Yeniden Bakış: Bulgular, Sonuçlar, Sorunlar, 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1999

H9. Konferans:Psikodinamik terapiler ve Kognitif terapiler bütünleşme mi ayrılık mı? 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Trabzon,1999

H10. Panel Konuşması: Depresyonda güçlendirme tedavileri Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi Aylık Toplantısı, Ankara, 1999.

H11. Panel konuşması Kişilik Bozukluklarının Tedavisinde Karşılaşılan Güçlükler. 9.Anadolu Psikiyatri Günleri Edirne, 2000.

H12. Konferans: Psikoterapide empati ve Objektivite ikilemi. 36.Ulusal Psikiyatri Kongresi Antalya, 2000

H13. Panel Konuşması Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisi 10. Anadolu Psikiyatri Günleri: 26-30 Haziran Bolu, 2001.

H14. Panel Konuşması: Panik Bozukluğun Psikoterapisinde Son Gelişmeler 3. Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu Antalya 19-22 Mart 2002

H15. Panel Konuşması: Obsesif kompülsif bozuklukta klinik durumlarda psikoterapiler 7.Gazi Günleri Kıbrıs: 2003

H16. Kurs Yöneticisi: Obsesif Ruminasyonların Psikoterapisi 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi Antalya 2003,

H17. Panel Konuşması Depresyon Bilişsel Davranışçı Tedavisi 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi Antalya 2003.

H18. Panel Konuşması Kişilik Bozuklukları, 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi Antalya 2003

H19. Panel Konuşması Panik Bozukluğu Psikoterapisi 8.Gazi Günleri Kıbrıs 2004,

H20. Panel konuşması Bilişsel Terapide Direnç Bahar Sempozyumu Antalya 2004, ,

H21. Panel Konuşması Somatizasyonun Tedavisi 11. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Trabzon 2004

H22. Panel Konuşması Dirençli Şizofrenide Bilişsel Davranışçı Terapi Gazi Günleri Kıbrıs 2005

H23. Panel Konuşması Yeme Bozukluklarında Bilişsel Yaklaşım IV.Ulusal Anksiyete Bozuklukları Kongresi Tunus 2005

H24. 9. Bahar Sempozyumu Antalya 2005 Kurs Yöneticiliği Bilişsel Davranışçı Terapi

H25. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi: İstanbul 2006 Kurs Yöneticiliği Kanıta dayalı tıp:Tedavinin beyindeki nörobiyolojik izleri:Entegre tedavi: Farmakoterapi ve bilişsel terapi kursu

H26. Panel Konuşması: Şizofrenide Bilişsel Davranışçı Terapi Şizofreni Kış Okulu, Antalya 2006,

H27. Kurs Yöneticiliği Bilişsel Davranışçı Terapide Değerlendirme ve Formülasyon Bahar Sempozyumu İstanbul 2006

H28. Çalışma Grubu Yöneticiliği: Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapiler 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 20-23 Nisan, Antalya 2006

H29. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul M. H. Türkçapar Panel Konuşması Bilişsel Davranışçı Terapilerin Kanıta Dayalı Etkinliği s.55

H30. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul M. H. Türkçapar Çalışma Grubu Yöneticiliği Obsesif Kompulsif bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisi S.175-178

H31. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006, İstanbul M. H. Türkçapar- MZ Sungur Kurs Yöneticiliği Bilişsel Davranışçı Terapiler S.215-220

H32. 2. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2007 İstanbul, Panel Konuşması: Farmakoterapi Psikoterapiye engel mi? Kombine tedavi mi? Kongre Kitabı S.115-117

H33. Bilişsel terapiler Fark nerede? 1. Ulusal Kognitif Davranış Terapileri Kongresi 2007 Panel Yöneticiliği

H34. Panel Konuşması Beck’in Bilişsel Terapisi 1. Ulusal Kognitif Davranış Terapileri Kongresi 2007

H35. Depresyon Modülü Yöneticiliği PSİKOFARMAKOLOJİ TEDAVİ GÜNCELLEMESİ 2008 29 Ocak-31 Ocak 2008 - ANTALYA / TÜRKİYE

H36. Hakan TÜRKÇAPAR, Ali Saffet GÖNÜL KURS-7 : Terapinin beyindeki norobiyolojik izleri: Farmakoterapi ve bilişsel terapi kursu Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 12-15 Mart 2009 İstanbul

I) Bildirisiz Ulusal Kongre katılımları

Klinik Psikofarmakolojide yenilikler 1991, Dinleyici

1. Psikiyatride Yenilikler Sempozyumu 1995. Gazi Üniversitesi, Ankara, Dinleyici

2. 1.Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu -Ürgüp 1996-Dinleyici

3. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya 1997, Dinleyici

4. CETAD Günleri -1 Cinsel işlev Bozukluklarında Güncel Tedaviler ve Kognitif Psikoterapilerde Son Gelişmeler- 11-12 Aralik 1998 İstanbul- dinleyici

5. Sosyal Psikiyatri Kongresi 5-7 Haziran 2003 Ankara Dinleyici

6. Cerrahpaşa 2. Şizofreni Günleri 17-18 kasım 2000 İstanbul Dinleyici

7. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 5. Ulusal Kongresi İstanbul 2004 Dinleyici

8. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 7. Ulusal Kongresi İstanbul 2006 Dinleyici

9. Türk Alman Psikiyatri Kongresi 2007

J)Bildirisiz Uluslarası kongre katılımları

1. APA 2002 Kongresi, Philadelphia ABD

2. CINP 2001 Kongresi Belçika

3. ECNP 2002 Kongresi İspanya

4. ECNP 2004 Kongresi Stockholm

5. APA 2005 Kongresi Atlanta ABD

6. Understanding Depression: From Neurobiology to Clinical Practice, Mind and Body 2007, Lizbon Portekiz

7. APA 2008 Kongresi Washington, ABD

8. WPA International Congress Floransa İtalya 2009

9. APA 2009 Kongresi San Fransisko, ABD

K. Kongreler Dışında Verilen eğitimler ve dersler

K1. WPA (world Psychiatric Association) Sosyal Fobi Eğitim Paketi Eğiticiliği (Psikiyatri uzman ve asistanlarına Ankara, 1996; Antalya 1996’da olmak üzere iki kez sunuldu)

K2. PAUD’un düzenlediği SCID eğitim çalışması. 1997, Eğitici

K3. Kognitif Davranış Terapileri Derneği Kognitif Terapi Eğitim Grubunda Eğiticilik (1998-2000) Anlatılan Dersler:

i. Temel görüşme teknikleri (6 saat)

ii. Kognitif Teknikler ve müdahaleler (4,5 saat)

iii. Somatizasyon bozukluğunun tedavisi (6 saat)

K4. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Doktora ve Master öğrencilerine seminer, 2000, Konu: Kognitif Terapide Yeni Gelişmeler

K5. Hacettepe Üniversitesi Doktora Öğrencilerine Ders, 2000: Psikanalitik terapiler ve Kognitif Terapi

K6. Psikiyatride İnternetin yeri ve kullanımı, 15 Haziran 2001

K7. Güz okulu-II Psikoterapi, Türk Psikiyatri Derneği Elazığ Şubesi, Eylül 2001

K8. Psikiyatrik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (PAREM) Kognitif Terapi: Temel İlkeler ve Uygulama, Psikiyatri Kursları, 12-13 Ekim 2002 Bolu

K9. Psikiyatri Asistan ve Uzmanları ve Psikologlara Dönük olarak Kognitif Davranış Terapisi Kuramsal Eğitimi (2003, 2004, 2005, 2006,2007) 40 saat, Compos Mentis

K10. Psikiyatri Asistan ve Uzmanları ve Psikologlara Dönük olarak Kognitif Davranış Terapisi Kuramsal Eğitimi 9. Eylül Üniversitesi 2007 40 saat

K11. Psikiyatri Asistan ve Uzmanları ve Psikologlara Dönük olarak Kognitif Davranış Terapisi Kuramsal Eğitimi Mersin Üniversitesi 2007

K12. Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı- Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Tedavisi Konulu Tam Gün Eğitim 20 Kasım 2007

K13. İstanbul POEM Psikolojik Eğitim Merkezinde Kognitif Davranış Terapisi Kuramsal Eğitimi 48 saat İstanbul 2008-2009

K14. İstanbul Bilgelik Enstitüsü Kognitif Davranış Terapisi Kuramsal Eğitimi 42 saat İstanbul 2009-2010

L.Yurtdışında alınan eğitimler ve kurslar

L1. Primary Certificate Training in REBT, Ellis Instıtute, New York, Temmuz 1999, (12 saat kuram, 12 saat supervizor önünde görüşme uygulaması). Eğiticiler: Albert Ellis, R.DiGiuseppe, Wolfe.

L2. Intensive on-site training program in Cognitive Therapy (Yoğunlaştırılmış Kognitif Psikoterapi Eğitimi- 80 saat) The BECK Institute for Cognitive Therapy and Research-Pensilvania Üniversitesi, USA. Ekim 1997Koordinatör: L. Sokol, Eğiticiler: A.T. Beck; J. S. Beck; C. Johnston; A. C. Butler; N. Cotterell; M.G. Gıttes.

L3. Kurs: Cognitive therapies of personality disorders A.C. Trinidad MD, A.B. Molchon MD, Madrid 25 Ağustos 1996.

L4. Çalışma grubu: Tam gün: Recent developments in cognitive therapy for social phobia and PTSD, Dresden 1999, Eğitici, David M. Clark, University of Oxford

L5. Çalışma grubu: Yarım gün: Cognitive therapy with challenging problems, Dresden 1999, Eğitici: A.T. Beck, University of Pennsylvania

L6. Çalışma grubu: Yarım gün: Treating cluster C patient, Dresden 1999, Eğitici: A.Freeman, Philadelphia

L7. Çalışma Grubu: R.L. Leahy, Resistance in cognitive therapy, 3 hours, IACP Congress 2000, Catania-Italy

L8. Şizofreninin Kognitif Terapisi Kursu, Eğiticiler:AT Beck, J Wright, Mayıs 2002, ABD

L9. Ekstra Piramidal Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (ESRS) Sertifika Eğitimi, Ocak 2002 İspanya

L10.Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMRS) Sertifika Eğitimi, Ocak 2002 İspanya

L11.Kognitif Terapi J.S. Wright ABD, 4 saat

L12.Aaron T. Beck Cognitive Tharapy for Borderline Personality Disorder Prag 2003, 3 saat

L13.Aaron T. Beck, Cognitive Tharapy Manchester 2004, 3 saat

L14.Çalışma Grubu Philip Kendall Cognitive Theartpy in child and Adolescents Yunanistan 2005(EABCT 2005 Kongresi içinde), 7saat

L15.Çalışma Grubu J. Beck Cognitive Therapy in Difficult Patients Yunanistan 2005(EABCT 2005 Kongresi içinde), 3 saat

L16.Çalışma Grubu J. Young Schema Therapy Yunanistan 2005(EABCT 2005 Kongresi içinde), 3 saat

L17.Çalışma Grubu R. Leahy Resistance in Psychotherapy Yunanistan 2005 (EABCT 2005 Kongresi içinde) 3 saat

L18.Çalışma Grubu David A. Clark Obsessive Compulsive Disorder Yunanistan 2005 (EABCT 2005 Kongresi içinde) 3 saat

L19.Şizofreninin Kognitif Terapisi D Turkington-D Kingdon 8 saat Mayıs 2005 ABD

L20.Zor olgularda Kognitif Terapi Uygulamaları Eğiticiler: M. Thase, J Wright, M Basco Mayıs 2005 ABD

L21.Cognitive behavioural therapy for generalized anxiety disorder T. Borkovec Yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisi t. borkovec, 4 saat20 eylül 2006 Paris .(EABCT 2006 Kongresi içinde)

L22.Treatment of health anxiety (hypocondriasis) P. Salkovskis Sağlık Anksiyetesinin Tedavisi Paul Salkovskis 4 saat, 20 Eylül 2006 Paris .(EABCT 2006 Kongresi içinde)

L23.Inference-based approaches to treating obsessive compulsive and related disorders

M.C. Pelissier, F. Aardema, K. O'Connor 21 Eylül 2006 Paris .(EABCT 2006 Kongresi içinde)

L24.Cognitive therapy of obsessive thoughts M.H. Freeston University of Newcastle and Newcastle Obsesyonların Kognitif Terapisi Eğitici: Michael Freestone, 2,5 saat, 22 Eylül 2006 Paris.(EABCT 2006 Kongresi içinde)

L25.Çalışma Grubu, Acceptance and Commitment Therapy Eğitici: Steven Hayes, University of Nevada, USA –ABD 5th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Barcelona 2007, 7 Saat

L26.Çalışma Grubu Cognitive and Behavioral Techniques for Weight Loss and Maintenance Eğitici:Judith S. Beck, University of Pennsylvania, USA 5th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Barcelona 2007, 3 saat

L27.Çalışma Grubu Beyond Cognitive Therapy: New Strategies for the Anxiety Disorders Eğiticiler:David A Clark, University of New Brunswick and Steven Taylor, University of British Columbia, Canada, 5th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Barcelona 2007, 3 saat

L28.Çalışma Grubu Cognitive Hypnotherapy Eğitici:E. Thomas Dowd, Kent State University, USA, 5th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Barcelona 2007, 5th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Barcelona 2007, 3 saat

L29.David M. Clark Cognitive Therapy of Social Phobia Full day Workshop (8 saat) BABCP 2010 Manchester

L30.Compassion Focused Therapy Full day Workshop (8 saat) Paul Gilbert, Derbyshire Mental Health Research Unit, Kingsway Hospital, Derby, UK EABCT 2010 Kongresi, Milano

L31.Process based CBT:Steven Hayes Stefen Hofman Frankfurt Psychotherapy Institute 2018

L32.

M. Alınan Diğer Eğitimler, Kurslar ve Çalışma Grupları

M1. Prof. Dr. Leyla Zileli' den “psikodinamik psikoterapi eğitimi ve süpervizyon”. Kasım 1994-1999 Haftada 1,5 saat olmak üzere (yaklaşık 500 saat)

M2. Doç. Dr. Haluk Özbay’ dan grup ve bireysel süpervizyon (yaklaşık 200 saat),1990-1995

M3. Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı derneği tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Orhan Öztürk, Prof. Dr. Leyla Zileli ve Prof. Dr. Cengiz Güleç’in eğitimci olarak katıldığı “Psikodinamiğin Temel İlkeleri Uygulamalı Eğitimi” (30 saat),

M4. PAUD tarafından düzenlenen “Davranışçı ve Kognitif Tedaviler”, “Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların ortak görünümleri” “Nörolojik bilimler ve tıbbi görüntüleme tekniklerinde yenilikler” “Cinsel terapiler” kursları

M5. Grup Psikoterapileri derneği tarafından düzenlenen “Psikodramaya Giriş ve Temel Eğitim” Kursları, 1991.

M6. Doç. Dr. H. Elbi’den SCID Türkçe versiyonu eğitimi.1993

M7. “Aile değerlendirme ve tedavisinde yenilikler” Tam gün çalışma grubu, Dr. Atilla Turgay HÜTF Psikiyatri ABD

M8. Tıp Fakültesi çocuk psikiyatrisi anabilim dalı tarafından düzenlenen Prof. Dr. A. Yalın ve Doç. Dr. E. Kayatekin’in eğitici olarak katıldığı 8 ay süreli (1994 Ekim-1995 Haziran tarihlari arasında) Aile Terapisi externship eğitim programı (160 saat).

M9. Doç. Dr. Sağman Kayatekin’den “Psikodinamik yönelimli aile terapisi eğitimi” (10 saat) Ekim-Kasım 1995

M10. Doç. Dr. Sağman Kayatekin’den “Psikodinamik yönelimli psikoterapi eğitimi” ve grup supervizyonu (60 saat)1995 Aralık-Mayıs 1996

M11. Anksiyete bozuklukları ve Kognitif terapiler-Thomas Dowd, Ph.D. Work-shop 27.3.1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği

M12. Cognitive therapies with couples and families - Work Shop, Frank M. Dattilio PhD Ekim 1996, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği

M13. SCID-I/P (Version 2.0) (Structered Clinical Interview for DSM-IV) DSM IV için Yapılandırılmış görüşme eğitimi, Joseph Ventura, Ph. D. (Ucla University- USA), 9 Haziran 1997, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği

M14. BPRS (Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği)- Genişletilmiş versiyon- Eğitimi. Joseph Ventura, Ph. D. (Ucla University- USA), 10 Haziran 1997, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği

M15. “Nesne İlişkileri çift psikoterapisi Semineri” 6,7,8 Mart 1998– Eğiticiler: Jill Savege Scharff, David E. Scharff

M16. “Benlik Psikolojisi’nin kuram ve tekniği” eğitimi 5, 6, 7, 8, 9 Ekim 1998 Eğiticiler: Renee Siegel -Allen M. Siegel

M17. SCID I DSM IV Eksen 1 bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşme sertifikası eğitimi 1998.

M18. Work-Shop: Arthur Freeman, Treatment of patient with difficult and complex problems, 5 hours, EABCT 2001 Congress , Istanbul, Turkey

M19. Kurs: Keith Dobson, Cognitive Therapy for Depression in Adults, 14 hours, METU Education Center, Ankara, 2002

M20. Kurs: Deborah Dobson, Cognitive Behavior Therapy for Anxiety Disorders, 14 hours, METU Education Center, Ankara, 2002.

M21. Çalışma Grubu, Yönetici Nancy Andreasen, ABD; “Psikiyatride Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? Nasıl Basılır” Makale Sunucusu olarak (“Belief as a predictor in detoxified alcoholic patients” başlıklı çalışma ile) Türkiye Ruh Sağlığı Derneği ve Türk Psikiyatri Dergisi, Ankara, Nisan 2004

M22. Kurs Kişilik Bozukluklarında Şema Terapisi Eğitici: Jeffrey Young, PhD Mart 2006 İstanbul

M23. Kurs Kişilik Bozukluklarının Kognitif Davranışçı Terapisi Arthur Freeman- Sharon Freeman 13-14 Mayıs 2006 İstanbul (14 saat)

M24. Hipnoz ve Hipnoterapi Kursu Eğiticiler, Prof.Dr. Kerem Doksat, Uz. Dr. Şeref Özer 8-9 Haziran 2007 Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi&Psikiyatri Anabilim Dalı Mezuniyet sonrası etkinlikleri

M25. Şema Terapi Kursu –Eğitici Dr. Alp Karaosmanoğlu Ulusal Psikiyatri Kongresi İstanbul 2007

M26. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Antalya 2008 Eğitici Leslie Sokol 10 saat

M27. Rasyonel Emotif Terapi Eğitimi Antalya 2008 (Eğiticiler: Windy Dryden, Mark Tersejens, Christine Doyle, Ruth Malkinson)

M28. Rasyonel Emotif Terapi İleri Eğitimi Antalya 2009 (Eğiticiler: Windy Dryden, Mark Tersejens, Christine Doyle, Ruth Malkinson)

N. DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Alkol bağımlılığındaki bilişsel özellikler ve relapslara etkisi

Beck Personality Belief Questionarre Kısa formunun Türkçe geçerlik güvenirliği

OKB de bilişsel terapinin etkinliği

OKB de Akıl yürütme

Şizofrenide akıl yürütme

Alkol bağımlılığında BDT nin etkisi